Tajemnice Różańca!

Zapraszam moich braci i siostry w Chrystusie do uczestniczenia w Różańcu! Tajemnice Różańca! Mamy nowy miesiąc, Pażdziernik miesiącem Różańcowym. Jako, że był to też pierwszy piątek miesiąca kościół Św Jacka w Ottawie był prawie pełny dn. 1 Pażdz 2010. Po lewej stronie Ołtarza zobaczycie wielki, piękny Różaniec.

Co to jest Różaniec?

Różaniec jest modlitwą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Maryi, w której rozważa się jej cnoty i obecność podczas misji Jezusa nawiązując do ważnych epizodów zaczerpniętych z Ewangelii. Modlitwa ta uważana jest za jedną z najtrudniejszych z powodu pozornej monotonii spowodowanej wielokrotnym odmawianiem modlitw „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

Należy jednak pamiętać, że dobra modlitwa oprócz wypowiadanych formuł musi zawierać element refleksji i za angażowania się modlącego. Skąd się wywodzi?

Wow! No i proszę! Sw Jacek i Dominikanie!

Od XV wieku wydarzenie to łączone jest z podaniem o przekazaniu Różańca świętemu Dominikowi przez Matkę Bożą. Do Polski modlitwę różańcową sprowadził i szeroko propagował ją wśród wiernych dominikanin Święty Jacek.

Czy my, parafianie Św Jacka w Ottawie to wiemy? Ja założyłem sobie mój pierwszy Różaniec na swoją szyję 10 Stycznia 2010. O dziwo ja nie jestem jedynym facetem z Różańcem na szyi w naszej Parafii. Właśnie ten drugi z Różańcem powiedział mi, że w Parafii jest koło różańcowe Św Ojca Pio. Że oni modlą się Różańcem i rozważają 4 tajemnice główne.

Hola! Jakie cztery, spytałem? Ja pamiętałem 3, których mnie uczył najlepszy ksiądz w Radomiu, ksiadz Stanisław Myśliwiec z Parafii św Jana. No i tu następna niespodzianka dla mnie a pewnie też dla wielu z Was. Czwarta Tajemnica, Tajemnica Światła została dodana przez Polaka! Powinniście łatwo zgadnąć, kto to był i kiedy to zrobił.

Dla mnie ważniejszym pytaniem jest, dlaczego to zrobił?

Wikipedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCaniec

TAJEMNICE! TAJEMNICE! TAJEMNICE! TAJEMNICE! TAJEMNICE!

Tajemnice radosne

Ta część dotyczy wydarzeń z dziecięcych lat Jezusa (odmawiane w poniedziałki i soboty).

1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła

Ta część dotyczy życia i najważniejszych czynów Jezusa (odmawiane w czwartki). Tajemnice te, zostały zaprezentowane przez papieża Jana Pawła II 16 października 2002 r.[4]

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

Będąca rozważaniem męki Jezusa (odmawiana we wtorki i piątki).

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne

Związana ze Zmartwychwstaniem Jezusa i po nim następujących (odmawiana w środy i niedziele).

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi


P.S. Wyjaśnienie tej tajemnicy; kto dołożył Tajemnice Światła i dlaczego? Dlaczego tak zuchwała  czy może odważna decyzja, żeby poprawić to co Maryja objawiła dla św Dominika? A może JPII tylko wypełnił jej polecenia rozszerzenia Różańca? Kto wie więcej o tym jest proszony o komentarze poniżej tego dokumentu na mojej stronie: http://stanpiasta.com.

16 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II opublikował list, w którym wezwał Kościół do rozważania nowej części różańca świętego. Została ona umiejscowiona między tajemnicami radosnymi i bolesnymi, Papież zaś określił je mianem „Tajemnic światła”. Jak sam pisze: „To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana… z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały.”

Nowe tajemnice różańcowe mają być odmawiane w czwartki. Pochylmy się wraz z Papieżem nad nowymi tajemnicami różańcowymi, ukazującymi życie publiczne Zbawiciela. Uczyńmy to podczas wspólnej modlitwy różańcowej, prosząc Matkę Najświętszą, by nauczyła nas z pokorą zgłębiać tajemnicę życia Jej Syna. Niech nasze serca zaleje światło łaski, światło prawdy, światło świętości.
cdn między innymi Odkrywanie Tajemnic.

Bądżcie pewni jednego, Różaniec jest najlepszym kluczem otwierającym Bramy Nieba
To Wam gwarantuję moim doświadczeniem z Różańcem!

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Dodaj komentarz