Kto to jest dobry pasterz?

Tekst do medytacji (J 10, 11-18)…

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

Ostatnio czytałem i medytowałem na temat Objawień Św. Jana, zwanych także Apokalipsą wg Św Jana w Nowym Testamencie. No i jak moi czytelnicy? Czy już ktoś z Was przeczytał całe osiem kartek Revelacji? Mam nadzieję, że mi opiszecie swoje rozumienie tego krótkiego tekstu z NT. Zamówiłem 500 sztuk Objawień w formie broszurki.

Zajmę się teraz tylko jedną sprawą. Siedem kościołów. Listy wysyłane do siedmiu kościołów Jezusa Chrystusa są dziś bardziej zrozumiałe niż 2000 lat temu.

Mamy dziś wiele kościołów Chrześcijańskich wywodzących się z tych kościołów do których pisał listy Św Jan w Objawieniach. Siedem to też liczba znacząca też wszystkie Kościoły. Nie chcę tu wnikać w sprawy tłumaczenia słów z innych języków. Zostawiam to specjalistom. Od siebie Wam podam tylko moje wytłumaczenie jednoczenia się Chrześciajn.

Pasłem też kiedyś owce więc coś o tym wiem (z przekorą). Na jedno pastwisko przychodzili pasterze ze swoimi owcami. Pewnie górale znają te sprawy lepiej niż gdziekolwiek. Owce oddawane pod opiekę Juhasom i Bacy.

Jezus już 2000 lat temu wiedział co sie stanie w chwili zagrożenia dla owczarni. Najemni pasterze opuszczą swe stada pozostawiając je bez przywódcy. W dzisiejszych czasach my wcale nie jesteśmy lepsi niż pierwsi Chrześcijanie, nic nie lepsi od apostła Piotra, który się zaparł Jezusa 3 razy.

Tylko Duch Św daje nam wszelkie siły, wszelkie dary wzmacniające nas duchowo. Dopiero po Zesłaniu Ducha Św apostołowie przestali się obawiać i wyszli z ukrycia na ulice. Duch Św jest naszym Bogiem! Jak często modlimy się do Ducha Św? Jak często składamy mu ofiary, modlitwy i uwielbienie?

W jakiego Boga wierzymy? Jest Jeden Bóg ale w 3 Osobach. Wszystkie 3 osoby są sobie równe ale nie jest to jedna osoba boska, prawda? Wiara w Trójcę Sw znaczy, że nie możemy zapominać o Duchu Św. Bez Ducha św żadne nasze działania nie będą w pełni dobre. Ani w pracy, ani w duszpasterstwie, ani w rodzinie, ani w narodzie. Ludzie bez Ducha św w sercu są tylko ludżmi, jak płatni najemnicy ze swoimi żądzami ciała, pieniędzy, bogactwa, sławy i władzy. Wszystko to oferuje Szatan!

Któremu Panu chcemy służyć?

Jak przygotować się na przyjście naszego Pasterza, Dobrego Pasterza, który pozbiera wszystkie rozproszone owce do jednej owczarni. Dla Boga nic nie jest niemożliwe. Nie musimy znać wszystkich dogmatów wszystkich istniejących religii świata, żeby zrozumieć jak ma powstać jedna owczarnia i jeden Pasterz. Dobry Baca wie co zrobić z porzuconymi owcami na polanie otoczonej ciemnymi lasami z ukrytymi w nich wilkami.

Zapraszam Was wszystkich na Mszę w intencji zjednoczenia wszystkich Chrześcijan. Niedziela, 19 December 2010, godzina 18:00.

P.S. Zyjemy w czasach powtórnego przyjścia naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Ah, gdzież jest św Jan Chrzciciel wzywający do nawracania się?


Zapowiedż nowych tematów do opracowania:

a. Joanna Dark, jak została świętą?
b. Swiatowy system finansowy zniewalania ludzkości
c. Masoneria światowa (nawet jeszcze nie znam ich pełnej nazwy)
d. Co to jest okultyzm?
e. Co się stało w Garabandel?

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Dodaj komentarz