Ksiądz Piotr Natanek

ChristusVincit-tv.pl

Niebo w obronie ks. Piotra Natanka

Przekazy z Nieba dla ks. Piotra przez posłańca -Agnieszkę od roku 2009
Agnieszka otrzymuje Orędzia od Boga, które mają przygotować ludzkość na Czasy Ostateczne.

=========================

KAZANIA NAJNOWSZE Z GRZECHYNI

===================================

Sprawdź tutaj, czy jest nowsze kazanie.

http://www.gloria.tv/?

user=34588&videos
-------------vv-----

Kazanie dn 28 wrzesnia

----------------------

Kazanie dn 27 wrzesnia

-------------

Pustelnia- Zawierzenie 27 wrzsnia

-------

Kazanie dn 16 ks Stanisław w Grzechyni

-----------------------
Kazanie dn 15 wrzesnia ks Stanisław


-------------
Kazanie dn 14 wrzesnia

--------

Kazanie z dnia 13 września 2014, ks Stanisław.


-----------------

Roman Rzadkosz z Chicago dla Polaków

Przebacz mi

Przebacz mi Boże moje uczynki
Przebacz mi Boże, błagam Cię.
Przebacz mi Boże moją pychę
i moją ogromną zawiść.

Dzisiaj dopiero ją zrozumiałem
upadłem i zapłakałem

Wybacz mi Panie mój
Przyjmij mnie do Swych rąk,
Osusz łzę z twarzy mej
Podaj dłoń, Ratuj mnie! (Bis)

Powiedz mi Boże, jak naprawić krzywdy wyrządzone bliskim mym,
Braciom i Siostrom za kłamstwa i szkody,
Wybaczcie z serca, błagam Was
Niech szczere łzy moje bedą dowodem skruchy mej Boze, świadkiem że...

Wybacz mi Panie Mój,
Przyjmij mnie do Swych rąk
Osusz łzę z twarzy mej
Podaj dloń, Ratuj mnie! (Bis)

===========
Kazanie 5 wrzesnia

----
Kazanie dn 4 września


--------------

Kazanie z Medjugorje 30 Sierpnia 2014

---------------
Kazanie dn 3 sierpnia

-----

Kazanie dn 7 lipca

-------
Kazanie dn 6 lipca

--------------------------
Kongres Maryjny
ks Piotr

------

Pan Robert
dn 24 maj -Kongres, Matka Boza pośredniczka Łask.


-----

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@stanpiasta.mpiasta.ca to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.