Tajemnice z Medjugorje i z Garabandal, autor Ronald L. Conte Jr.

The Secrets of Medjugorje and Garabandal Revealed, third edition (Nov. 2010)
by Ronald L. Conte Jr.

GARABANDAL

Archiwalny film z Objawienia w Medjugorje 1983 r.

Najpierw w Garabandal (1961) a potem w Medjugorje Najświętsza Maria Panna NMP ukazała się grupie dzieci i objawiła im tajemnice dotyczące najbliższej przyszłosci. W Garabandal te przekazy nazwane są Ostrzeżenie, Cud, i Oczyszczenie.

W Medjugorje mamy zaś Dziesięć Tajemnic.

W tej książce proponuję zapoznać się z datami i treściami wydarzeń tych 13 Tajemnic w świetle katolickich badań biblijnych Dni Ostatecznych, a także w kontekście słów przekazanych przez NMP w różnych objawieniach.

Tajemnice z Medjugorje i Garabandal przepowiadają ciąg zdarzeń, które będą ważne dla życia Kościoła. Wizjonerzy z obu miejsc objawień opisują, że te Tajemnice zadecydują o głównym kierunku przemian na całym świecie. Ja dodatkowo wierzę, że te wydarzenia staną się fundamentalną częścią Historii Zbawienia.
Wydarzenia te nie mogą być oparte jedynie na prywatnych objawieniach. Wiadomo, że tak ważne rzeczy w Planie Zbawienia nie można rozpatrywać w oderwaniu od Świętej Tradycji i Pisma Śiętego. Tak ważne wydarzenia muszą przecież byc opisane w formie jawnej lub ukrytej w samym Piśmie Świętym. Studjując Biblię będziemy mogli rozpoznać te Tajemnice zanim wszystko się wydarzy.

Wierzę, że Ostrzeżenie z Garabandal jest tym samym co Pierwsza Tajemnica z Medjugorje.
Będzie to ponadnaturalne zdarzenie o światowym zasięgu, w którym Bóg oświeci świadomość każdego człowieka i zaoferuje Łaskę Pokuty za grzechy, które ciążą na naszym Sumieniu. Niektórzy zaakceptują ten Dar i okażą skruchę żałując za nie ze smutkiem. Inni odrzucą tę łaskę i popadną w jeszcze cięższe grzechy.

Przewiduję, że to Ostrzeżenie nastąpi w Wielki Piątek, 22 Kwietnia 2011.

Druga Tajemnica z Medjugorie to Przebaczenie.
Wszystkie osoby, które przyjmą Ostrzeżenie i będą żałować za grzechy otrzymają od Boga cudowną Łaskę Przebaczenia. Ci zaś, ktorzy nie wyrażą skruchy nie otrzymają Łaski Przebaczenia.

Przewiduję, że Dniem Przebaczenia będzie Niedziela Wielkanocna, 24 Kwietnia, 2011.

Wg mnie Cud z objawień w Garabandal to to samo zdarzenie przepowiedziane w Trzeciej Tajemnicy w Medjugorje.
Cud ten składa się z trzech części.
1. Chorzy i ułomni będą uzdrowieni.
Bardzo dużo, ale nie wszyscy, chorych i ułomnych będzie cudownie uzdrowionych na ciele dookoła świata.
2. Bardzo dużo niewierzących będzie nawróconych.
3. Dużo Trwałych Znaków pozostanie na ziemi w miejscach prawdziwych objawień NMP.

Moja aktualna data na ten Cud to wigilia naszej Madonny z Fatimy, Czwartek, 12 Maja (wieczorem) 2011.

The Secrets of Medjugorje and Garabandal Revealed, third edition (Nov. 2010)
by Ronald L. Conte Jr.

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Dodaj komentarz