Kiedy Kuria Krakowska zaprzestanie prześladować pobożnych księży i pobożnych wiernych?

dodatek z 2 marca 2014

W sprawie księdza Piotra Natanka nie chodzi tylko o osobę księdza Piotra.
Powtarza się sprawa księdza Tadeusza Kiersztyna.
To nie sama osoba księdza Kiersztyna „zdenerwowała” Ojca Przełożonego Zakonu Jezuitów.
To „idea Intronizacji Jezusa” uwolniła wszystkie demony w kurii krakowskiej powodując fałszywe oskarżenia śp księdza Tadeusza Kiersztyna i prześladowania aż do tragicznej śmierci. Tak działa szatan i jego demony i to wyraźnie było widać.
Tak było i z księdzem Natankiem.
Dopóki był on posłusznym kapłanem modernistą i nie miał żadnego pojęcia o Intronizacji i o samej Rozalii Celakównej to kuria krakowska promowała go wysoko i obdarzała tytułami i stanowiskami dobrze płatnymi.

Wszystko to zawaliło się w zyciu księdza Piotra, doktora habilitowanego w momemncie gdy stanął po stronie Jezusa Chrystusa Króla!
Kiedy?
Właśnie podczas procesu beatyfikacyjnego sługi bożej Rozali Celakównej!
W tym momencie kuria stanęła ostro przeciw księdzu Piotrowi.
Kuria krakowska stanęła w schizmie z nauczaniuem Papieża szczególnie widoczne jest to od śmierci bł JPII.

Ksiądz Tadeusz Kiersztyn pisał jasno i wyrażnie… kuria krakowska nakazywała mu się wyrzec Jezusa…
gdy tego nie uczynił postawili go przed plutonem egzekucyjnym, ktorym dowodził schizmatyczny biskup ks Stanisław Dziwisz

http://tinyurl.com/lbt2roq

Módlmy się o ks biskupa i całą kurię krakowską, o tych co w kurii krakowskiej sprzyjają masonerii, śmiertelnemu wrogowi człowieka i Kościoła Katolickiego.
Jak to ciężko dziś podawać fakty o Bractwie Masońskim, tajnej organizacji, której zadaniem jest niszczyć ludzkość a szczególnie Kościół Katolicki.
Potrzebujemy więcej takich kapłanów jakim był Ojciec Maksymilian Kolbe, czy znawca masonerii wewnątrz KK śp ks Tadeusz Kiersztyn.
Suspensa księdza Natanka jest nieważna
Wyjaśnia ks Stanisław Małkowski

http://gloria.tv/?media=576186

Update dn 10 sierpnia 2013

Po wizycie JE ks Kard Stanisława Dziwisza z dn 4 sierpnia i nasilonych rozmów w dniach następnych.

——————————-

Zadałem pytanie 27 lipca.
Nawet dziecko nie ma problemu zrozumieć, że wszelkie oskarżenia oficjalne księdza Pioitra Natanka są fałszywe.
Więc co to było?
To był atak polityczny na jednego z największych patriotów w Polsce.
Ten ksiądz patriota wysłał list do Prezydenta Polski z informacją jak ratować Polskę.
List z dnia 10 lutego 2010.
Na dwa miesiące przed słynną tragedią narodową.
Dziś ta misja ks Piotra może być badana przez historyków.
Co zawierał List, jakie przepowiednie?
Kto pomaga ks Piotrowi w głoszeniu patriotycznych kazań?
Lista tych osób jest długa, wyśmiana przez kurię krakowską jako „telefon do Nieba”
Pierwszy był św Jan Ewangelista pod koniec roku 2009.
Byli również
Matka Boża w dn 16 lipca 2011 – słynne kazanie 17 lipca i natychmiastowy kontratak polityczny kurii krakowskiej 20 lipca 2011.
Głównie w lipcu 2013 do ks Piotra przekazywał Orędzia św Ojciec Pio.
Około 10 spotkań św Ojca Pio w Grzechyni.
Zebrano Orędzia w formę książkową. Fragmenty cytowane w codziennych kazaniach ks Piotra nt Tajemnic Mszy św.

Módlmy się aby „zainteresowanie” kurii krakowskiej tymi Orędziami św Ojca Pio nie wynikało tylko ze strategii politycznej.
Módlmy się o to aby Kuria Krakowska rozpoczęła wykonywanie swoich obowiązków badania przekazów z Nieba.
Na Chwałę Bożą i z pożytkiem dla wszystkich Polaków, tych 40 mil Polaków w Polsce i tych drugie 40 mil Polaków na uchodztwie, których kuria krakowska mocno skłóciła swymi decyzjami.
Wysłannicy kurii (ale bardziej tej części upolitycznionej kurii krakowskiej) rozjechali się po całym świecie szerząc kłamstwa o księdzu Piotrze i innych patriotach powodując spustoszenie polskich świątyń!

==================

e-mail: kardynal@diecezja.krakow.pl
Sekretarz Księdza Kardynała
ks. mgr Tomasz Szopa
e-mail: sekretarz@diecezja.pl

Zaniepokojony prześladowaniem pobożnych kapłanów i pobożnych wiernych tak w Polsce jak i w Polonii światowej zapytuję
—-
Polonia całego świata zapytuje się Kurii Krakowskiej, kiedy zakończy się rozsiewanie kłamstw o księdzu dr hab Piotrze Natanku?

Kiedy Kuria wycofa śmieszne oskarżenia tego pobożnego kapłana i patrioty?
Kiedy kard Stanisław Dziwisz przestanie wymuszać na swych podwładnych rozdawanie Komunii św na stojąco i na rękę?
Kiedy komisje w Kurii Krakowskiej zaprzestaną nacisków aby kapłani bezwzględnie podporządkowali się bezprawnym wymuszeniom ks kard Dziwisza?
Papież naucza i nakazuje aby trzymać się Prawa i udzielać Komunii na kolanach i na język. Takie jest Prawo.
Komunia na stojąco, Komunia na rękę nie jest z obowiązujacego Prawa, a więc nie może też być obowiązkowa.
Indult papieski o Komunii na rękę jest wyjątkiem Prawnym, wyjątkiem tymczasowym i wyjątkiem lokalknym a nie powszechnym.
Papież Benedykt wycofał ten Indult w roku 2008 i rozdaje Komunię na klęcznikach i do ust plus z patenką.
Dlaczego kard Dziwisz nie przestrzega tych nauk i poleceń Papieża? Dlaczego kard Dziwisz nie wypełnia testamentu Błogosławionego Jana Pawła II, który 27 lat nauczał ks Stanisława Dziwisza aby w Polsce nigdy nie ważono się wprowadzić tych profanacji?

Ilu księży Kuria Krakowska prześladowała i nadal prześladuje tylko dlatego, że są wierni Papieżowi i Tradycji Kościoła Katolickiego?

Wspomnę tylko kilku
1. Ks Tadeusz Isakowicz Zaleski
2. Ks Tadeusz Kiersztyn
3. ks Piotr Natanek

św Ojciec Pio był fałszywie oskarżony i suspendowany.
Został zamknięty za kratami i oddzielony od wiernych.
Ci co go fałszywie oskarżali powinni się pod ziemię zapaść ze wstydu.
Co słyszymy dziś o ks Piotrze Natanku?
„Może oskarżenia są niesłuszne ale musi słuchać bezprawnych poleceń ks biskupa Dziwisza i podawać Komunię na rękę!”
Również powinien zaprzestać Ogłaszać publicznie Orędzia z Nieba!
W ostatnim miesiącu sam św Ojciec Pio odwiedził Grzechynię 10 razy dyktując Orędzia o Mszy św.
Te nauki będą wydane drukiem aby każdy umiejący czytać poznał Prawdę o Mszy św, poznał Prawdę o pobożnym księdzu Piotrze Natanku i aby ks biiskup miał okazję poznać drogi do poprawy wiary i pobożności powierzonej mu owczarni.
Stan Piasta
Ottawa Kanada
27 lipca 2013
PS
To co wyprawiają polscy księża w Kanadzie oszukani przez Kurię Krakowską o księdzu Piotrze Natanku zakrawa na faszyzm religijny.
Całe rodziny polskie porzucają polskie parafie i to można zaliczyć do niefortunnych decyzji Kurii Krakowskiej.
Polacy w Kanadzie nie podlegają pod jurysdykcję Kurii Krakowskiej ani Episkopatu Polski.
Mamy swoich biskupów lokalnych.

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Dodaj komentarz