Japonia – Akita

Co wiemy o Objawieniach Maryjnych z Akita w Japonii?
Warto posłuchać kazania Księdza Piotra Natanka.
http://www.youtube.com/watch?v=gAvCxjNUS-s&NR=1


Kiedy te objawienia w Akita trwały?
O czym mówiły?
To wideo w skrócie mówi o przekazach z Akity na lata Apokalipsy.
http://www.youtube.com/watch?v=3GMYvTu4rQo&feature=watch_response

A jak my wszyscy będziemy reagować kiedy z telewizji na CNN dowiemy się o tym, że 9/11 2001 to nie tak całkiem ludzką ręką i ludzką wiedzą się odbyło, a tzw UFO=Szatan maczał w tym palce?
Ile już lat trwamy w Apokalipsie a Prawda jest ukrywana?
Co my wiemy o New Orleans?
Co nam telewizja wciska o innych tragediach jak Tsunami w Indonezji, trzęsienie ziemi w Haiti, Oliwa w Zatoce Meksykańskiej, czerwona zaraza /huta aluminium/ na Węgrzech?
Wyjaśnienia o 9/11 2001 na mojej stronie http://stanpiasta.com/pl
Jeśli Ameryka do dziś ukrywa Prawdę o WTC i Pentagonie więc co się możemy dowiedzieć o reaktorach atomowych w Japonii?
Jeśli nie było chłodzenia to te rdzenie rozgrzały się do temperatury 5000 stopni i jak one miały siedzieć w metalowych komorach gdy metale topią się w temp 1500 stopni?
Polacy bardzo dyskutują na temat samolotu w Smoleńsku.
Co możemy zrozumieć z tej traqgedii narodowej jeśli nie bierzemy pod uwagę działań Boga i Szatana na naszych oczach?
Jak możemy być tak ślepi, że 300 czy więcej objawień Matki Bożej to tylko kilka jest uznanych /Lurdes, Fatima/
3 tajemnica Fatimy jest ciągle niejasna i dlatego Matka Boża ponawiała swe prośby w Akita i w Garabandal.
Jak my się mamy modlić o swoich księży jeśli nie wiemy, że są w niebezpieczeństwie?
Boże błogosław naszym duszpasterzom, naszym biskupom i naszemu Ojcu Świętemu, Benedyktowi XVI !
Boże błogosław im i natchnij ich aby nas przygotowali dobrze na te lata Apokalipsy.
Odrzućmy te nasze drobne spory i jednoczmy nasze wysiłki w działaniach na chwałe Boga w Trojcy Świętej!

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Dodaj komentarz