Film na Wielki Tydzień, sekrety życia i śmierci wyjaśnione.

Polska stygmatyczka Katarzyna Szymon.

Wybrane Ekstazy Katarzyny Szymon

5) 04. 01. 86: „Pamiętajcie o tym, że ciężkie czasy nadchodzą, bo lud nie chce się opamiętać, upada bardzo. Moje dzieci, dokąd będę płakać na ten świat zepsuty? Kiedy będzie prawdziwa czystość na zie­mi i miłość? Bardzo źle mówią i źle robią ludzie na ziemi. Mówię to, abyście byli wszyscy przygotowani, wszyscy w łasce Bożej i w poku­cie, abyście się dobrze spowiadali, żałowali i opłakiwali swe grzechy, abyście nie byli potępieni, bo świat dąży do piekła. Czy nie wiecie, że już blisko jest kara nad światem?

Moje dzieci, lud wątpi i jeszcze bę­dzie wątpił, jak to się dziać zacznie. Jeszcze nie zobaczą wszystkie­go, a już będą wątpić, częściej będą sobie życie odbierać. Dlaczego? Nie mają wiary! Bo kto ma wiarę, ten nie może sobie sam życia ode­brać. A kto ma małą wiarę, ten nie musi szukać szatana, bo on jest przy każdym, czyhając, kogo by pochwycić. Ale trzeba się bronić, trzeba się modlić, trzeba prosić. Wtedy szatana odpędzać się będzie, bo szatan jest bardzo blisko każdego. Trzeba mówić „Pod Twoją Obronę”, odmawiać różaniec, modlić się do świętego Michała Archanioła. Módlcie się wszyscy, żebyście poznali tę wielką Moją miłość. Czy nie wiecie, że daję wam uzdrowienie? Pamiętajcie, że trzeba to z najwięk­szą radością przyjmować, dziękować, przepraszać za wszystko. Dużo uzdrawiam, ale za mało Mnie proszą (prośby przez modlitwę). Jedni Mnie proszą o uzdrowienie, a drudzy nawet nie przyjdą podziękować za uzdrowienie. Jeszcze więcej bym uzdrowiła, gdyby lud przychodził Mi dziękować. Mało dziękują, bo mają mało wiary i wdzięczności. Módlcie się o dobrą wiarę. Módlcie się za wierne sługi, módlcie się za papieża, za biskupów i kardynałów. Jest dużo przekazów z Nieba i znaków (w różnych częściach świata) a nie chcą wierzyć. Trzeba się dużo modlić do Ducha Świętego o oświecenie świata, trzeba się mo­dlić do świętego Michała Archanioła, żeby odpędził szatana i zdjął bielmo z oczu tych, którzy nie widzą znaków z Nieba…”

i więcej tutaj
http://katarzynaszymon.pl/Webserver/W/WiecejWybraneEkstazy.php?navn=pol

This website uses IntenseDebate comments, but they are not currently loaded because either your browser doesn't support JavaScript, or they didn't load fast enough.

Dodaj komentarz